Varno ravnanje s FFS - varstvo in prehrana vinske trte

V ponedeljek 8.4.2019 popoldan je Društvo vinogradnikov izvedlo strokovno predavanje pod vodstvom mag. Iris Škerbot, univ.dipl.inž.agr. s Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje z naslovom Varno ravnanje z fito farmacevtskimi sredstvi - varstvo in prehrana vinske trte. Letos je bil poudarek na pravilnem mešanju FFS in pravilni izvedbi škropljenja, ter osebni zaščiti. Novosti je predstavil tudi Marko Kramer, prodajni svetovalec podjetja Metrob d.o.o. Številni udeleženci so bili s predstavitvijo izredno zadovoljni, saj je bilo predstavljeno točno to, kar vinogradniki najbolj rabijo. Upamo, da nam bo letos vreme naklonjeno in da bomo rabili čim manj zaščite vinogradov pred boleznimi.

 

A. Slemenšek

Nazaj